Actualitzar les vivències que ens han afectat en el passat ens ajuda a millorar el malestar del moment. Però l’experiència personal i professional m’ha demostrat que pot no ser suficient per aconseguir l’objectiu final del psicòleg: ajudar a la persona a adquirir autonomia per fer front als problemes que li afectaran al llarg de la seva vida. Amb una formació en psicopatologia clinica i en psicologia humanista, i des d’una perspectiva integradora, enfoco la teràpia en funció de les necessitats…