Actualitzar les vivències que ens han afectat en el passat ens ajuda a millorar el malestar del moment. Però l’experiència personal i professional m’ha demostrat que pot no ser suficient per aconseguir l’objectiu final del psicòleg: ajudar a la persona a adquirir autonomia per fer front als problemes que li afectaran al llarg de la seva vida.

Amb una formació en psicopatologia clinica i en psicologia humanista, i des d’una perspectiva integradora, enfoco la teràpia en funció de les necessitats personals, centrant-me en el present i en els mecanismes automàtics del pensament que mantenen els problemes amb la finalitat d’adquirir recursos i estratègies per pensar de manera més eficaç.

El marc de referència amb què treballo és la Teràpia Racional Emotiva Conductual, una teràpia breu amb una visió psicoeducativa, es a dir, orientada a l’aprenentatge d’habilitats per fer front als problemes presents i futurs.