CONDICIONS D’ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Teresa Gomis García informa que és titular del lloc web psicologiatresagomis.com. D’ acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Teresa Gomis Garcia informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Teresa Gomis García, amb NIF 38.812.001F i domicili social al C/ Gaudí, 7 – 08339, Vilassar de Dalt (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@psicologiatresagomis.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de la Teresa Gomis Garcia confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Teresa Gomis Garcia, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de la Teresa Gomis Garcia proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Teresa Gomis Garcia per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Teresa Gomis Garcia contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Teresa Gomis Garcia no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Teresa Gomis Garcia declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Teresa Gomis Garcia no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Teresa Gomis Garcia es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts de la pàgina web com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Teresa Gomis Garcia amb NIF 38.812.001F i domicili social situat en C/ Gaudí, 7 – 08339, Vilassar de Dalt (BARCELONA) amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, Teresa Gomis Garcia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Teresa Gomis Garcia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Teresa Gomis Garcia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@psicologiatresagomis.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Teresa Gomis Garcia per si mateixa o com a cessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Teresa Gomis Garcia. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Teresa Gomis Garcia.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Teresa Gomis Garcia. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Teresa Gomis Garcia.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Teresa Gomis Garcia es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Teresa Gomis Garcia té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , Teresa Gomis Garcia informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de Teresa Gomis Garcia:

NIF: 38.812.001F
DIRECCIÓ: C / Gaudí, 7 08339, Vilassar de Dalt (BARCELONA)
CORREU ELECTRÒNIC: info@psicologiatresagomis.com
DOMINI WEB: www.psicologiatresagomis.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Teresa Gomis Garcia, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa. Al ‘unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Teresa Gomis Garcia té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant Teresa Gomis Garcia, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Dret d’Accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de Rectificació: és el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Teresa Gomis Garcia, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin els caps del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.

Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Dret d’Oposició: és el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de Teresa Gomis Garcia.
Teresa Gomis Garcia realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.
Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Teresa Gomis Garcia.
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de Teresa Gomis Garcia, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, Teresa Gomis Garcia es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Teresa Gomis Garcia no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de Teresa Gomis Garcia, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Teresa Gomis Garcia es reserva el dret a realitzar concursos i promocions en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Teresa Gomis Garcia utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE .

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Teresa Gomis Garcia perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

CLÀUSULES LEGALS


Clàusula informativa RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Teresa Gomis Garcia amb NIF 38.812.001F i domicili social situat en C/ Gaudíj 7 – 08339 Vilassar de Dalt (BARCELONA), amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, Teresa Gomis Garcia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Teresa Gomis Garcia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Teresa Gomis Garcia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@psicologiatresagomis.com.

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de Teresa Gomis Garcia.

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de Teresa Gomis Garcia.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@psicologiatresagomis.com.

Nom i cognoms o raó social:
DNI o CIF:
Signatura de l’interessat.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Clàusula per introduir en el formulari web amb publicitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Teresa Gomis Garcia amb NIF 38.812.001F i domicili social situat en C/ Gaudí 7 – 08339 Vilassar de Dalt (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Teresa Gomis Garcia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Teresa Gomis Garcia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Teresa Gomis Garcia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@psicologiatresagomis.com.

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de Teresa Gomis Garcia.

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de Teresa Gomis Garcia.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@psicologiatresagomis.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Clàusula per introduir en el formulari web

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Teresa Gomis Garcia amb NIF 38.812.001F i domicili social situat en C/ Gaudí 7 – 08339 Vilassar de Dalt (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, Teresa Gomis Garcia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Teresa Gomis Garcia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Teresa Gomis Garcia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@psicologiatresagomis.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Clàusula Newsletter

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un fitxer sota la responsabilitat de Teresa Gomis Garcia amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Butlletí de Notícies. En compliment amb la normativa vigent, Teresa Gomis Garcia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ Gaudí 7 – 08339 Vilassar de Dalt (BARCELONA).

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la subscripció a l’Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@psicologiatresagomis.com.

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

© 2020 Tresa Gomis, psicologia - Tots els drets reservats | Tel: +34 655 890 440 | info@psicologiatresagomis.com | Disseny web: puntoyaparte.net

CatalàEspañol